Nyheter: Naturvårdsverket föreslår åtgärder för en bättre luft i städerna

7600 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Problemen är störst i tätorterna och trafiken är den största källan till utsläppen. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur staten och kommunerna kan arbeta smartare för att sänka halterna. Förslagen lämnas i dag till regeringen.

Läs hela nyheten här