Nyheter: Nationella åtgärder behövs för att minska spridning av dioxin

Dioxin är ett av de farligaste miljögifterna människan känner till och är storskaligt spritt i miljön. Vi människor exponeras huvudsakligen via livsmedel, och våra åtgärder, såsom nationella kostråd, beror på dioxinets farlighet och spridning. Naturvårdsverket, tillsammans med ett antal aktörer, presenterar en ny rapport som översiktligt sammanfattar kunskapsläget kring dioxinsituationen i Sverige år 2021.

Läs hela nyheten här