Nyheter: Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både myndigheter och andra aktörer bidrar. Idag presenterar Naturvårdsverket och Energimyndigheten en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Läs hela nyheten här