Nyheter: Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Läs hela nyheten här