Nyheter: Många insatser behövs för miljömålen

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bara 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.

Läs hela nyheten här