Nyheter: Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag på förändringar av jakttider – paket två

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är förslagen på förändringar relativt omfattande.

Läs hela nyheten här