Nyheter: Lägre halter av luftföroreningar på många platser efter restriktionerna för Covid-19

Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.

Läs hela nyheten här