Nyheter: Kommunernas rapportering av farligt avfall förenklas

Landets kommuner behöver inte anteckna och rapportera det farliga avfall som kommer direkt från hushållen till kommunens avfallshantering. Avfallet ska endast antecknas och rapporteras till avfallsregistret när det transporteras vidare till en annan lagringsplats eller till behandling.

Läs hela nyheten här