Nyheter: Koldioxidneutralt EU 2050 kräver skärpta mål 2030

Det finns flera anledningar till att EU bör skärpa klimatmålet till 2030, bland annat kostnadseffektivitet och att utsläppen minskar snabbare än vad målen anger. Detta enligt en analys som Naturvårdsverket lämnat till regeringen. Analysen är gjord under pågående Coronapandemi och flera antaganden kommer därför att behöva omvärderas efter hand.

Läs hela nyheten här