Nyheter: Klimatklivsåtgärder ökar kraftigt inom sjöfarten

Klimatklivsåtgärder inom sjöfarten har ökat kraftigt under det senaste året, antalet beviljade sjöfartsprojekt har mer än fördubblats. Projekt som databaserad maskininlärning för minskad bränsleanvändning och kombinerade laddplatser för bilar och båtar är exempel på projekt som nu står startklara. Inom sjöfarten finns stora möjligheter att minska utsläppen vilket också är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Läs hela nyheten här