Nyheter: Klargörande av förslag på ny paragraf i jaktförordningen

I slutet av mars redovisade Naturvårdsverket en delrapport i regeringsuppdraget att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården. Rapporten innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Då syftet och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats har Naturvårdsverket valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga Naturvårdsverkets mandat.

Läs hela nyheten här