Nyheter: Kemiska växtskyddsmedel förbjuds på fler områden

Regeringen har nu fattat beslut om att förbjuda kemiska växtskyddsmedel i fler områden som till exempel skolgårdar och hemträdgårdar. Ansvariga myndigheter kan enligt beslutet formulera undantag från förbudet genom föreskrifter. Naturvårdsverket kommer att utreda möjligheten till undantag för yrkesmässiga användare som bekämpar invasiva främmande arter .

Läs hela nyheten här