Nyheter: Kemisk återvinning – ingen universallösning för plast

Materialåtervinningen av plast är i dagsläget alldeles för låg. För att nå Sveriges klimatmål till 2045 så måste förbränningen av plast minska, och mer måste återvinnas. Naturvårdsverkets studie av tekniker för kemisk återvinning av plast visar på stora begränsningar.

Läs hela nyheten här