Nyheter: Invasiva växter ska bekämpas i skyddade naturområden

Naturvårdsverket har beviljat 3,8 miljoner till 10 län för projekt som ska hindra invasiva främmande växter från att breda ut sig och skada den biologiska mångfalden i naturreservat och nationalparker.

Läs hela nyheten här