Nyheter: Handlingsplan för varg inom renskötselområdet

Just nu håller en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet på att tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda aktörer. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. ​

Läs hela nyheten här