Nyheter: Hälsoskadliga nivåer av luftföroreningar på förskolegårdar

Barn som vistas på förskolegårdar i nära anslutning till trafik och trafikerade miljöer är särskilt utsatta för luftföroreningar. En ny studie visar att halterna av hälsofarliga partiklar i många fall överskrider miljömålen i dessa utemiljöer. Barns hälsa påverkas allvarligt enligt uppskattningar i studien.

Läs hela nyheten här