Nyheter: Gods till järnväg med investeringsstöd från Klimatklivet

Smarta godstransporter på fossilfria bränslen är en del av resultatet från Klimatklivet. Sedan december 2019 har Klimatklivet beslutat om ytterligare 200 nya åtgärder. Åtgärderna beräknas minska Sveriges totala utsläpp med 220 000 ton koldioxid per år.

Läs hela nyheten här