Nyheter: Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

Läs hela nyheten här