Nyheter: Förslag för mer biologisk mångfald i Sverige

Läget för den biologiska mångfalden är kritisk med många hotade arter i världen. Nu lämnar Naturvårdsverket sex förslag på vad staten kan göra för att vända trenden i Sverige. Bland annat föreslås utredningar av styrmedels olika effekter och en långsiktig kommunikationssatsning.

Läs hela nyheten här