Nyheter: Flera mål för materialåtervinning uppfylls men nästa år höjs kraven

Sverige uppfyller fem av åtta materialåtervinningsmål 2019. Från och med nästa rapporteringsår höjs kraven på materialåtervinningen. Det finns flera utmaningar för att nå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar.

Läs hela nyheten här