Nyheter: Extra analys av beskattningsmodell av varg

Naturvårdsverket har uppmärksammats på att ett diagram som legat till grund för länsstyrelsernas arbete med licensjakt avsåg vargpopulationens storlek under våren 2021. Naturvårdsverket har därför bett forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om en ny analys som avser populationens storlek hösten 2021 vid olika jaktuttag.

Läs hela nyheten här