Nyheter: En av EUs miljömyndigheter besöker svenska gjuterier

Under veckan, 17–20 februari, får fem svenska gjuterier besök från den EU-myndighet som utformar tekniska riktlinjer för stora miljöpåverkande företag. De ska bland annat titta på olika miljöskyddstekniska lösningar som begränsar miljöpåverkan. Med på studiebesöken finns även representanter för Naturvårdsverket och Gjuteriföreningen.

Läs hela nyheten här