Nyheter: Det digitala teoriprovet för jägarexamen följs upp och utvecklas

Sen början av 2021 har teoriprovet för jägarexamen gått över till att genomföras digitalt. Överlag upplevs förändringen som positiv, men det har också framförts synpunkter på att provet blivit svårare och att fler än tidigare misslyckas med provet. Nu samlar Naturvårdsverket in synpunkter på det digitala teoriprovet för att kunna utveckla detta i ett nästa steg.

Läs hela nyheten här