Nyheter: Blandat avfall fortsatt i topp enligt ny avfallsstatistik

I Sverige uppkom 35,2 miljoner ton avfall 2018, gruvavfallet borträknat. Det är en ökning med 9 procent sedan 2016. Under 2018 materialåtervanns 25 procent av det behandlade avfallet, 58 procent återvanns på annat sätt och 17 procent bortskaffades. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket. Avfallsstatistiken presenteras i år i en ny mer lättillgänglig form med ambition om att nå fram till fler läsare.

Läs hela nyheten här