Nyheter: Bidra i arbetet mot marin nedskräpning och plastföroreningar

Den svenska västkusten är särskilt drabbad av ilandflutet skräp från Nordostatlanten och situation är idag oacceptabel. Gemensamma insatser från länderna kring Nordostatlanten är därför nödvändiga för att förebygga och minska tillförseln och uppnå en god miljöstatus. Över 90% av det skräp som återfinns på stränder är plast.

Läs hela nyheten här