Nyheter: Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har liksom föregående år beslutat om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Nya villkor som innebär lättnader i skyddsjakten införs, bland annat tillåts skyddsjakt även vid fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser.

Läs hela nyheten här