Nyheter: Bättre statistik ska bidra till effektivare miljötillståndsprövningar

Naturvårdsverket presenterar idag en första, samlad genomgång av statistik över processen för miljötillståndsprövning. Sammanställningen för 2020 visar en stor spännvid och variation. Den genomsnittliga tiden för handläggningstiderna ligger på drygt ett år.

Läs hela nyheten här