Nyheter: Åtgärder längs 863 mil stigar och leder i naturområden i hela Sverige

Att vi kan uppleva naturen beror mycket på länsstyrelsernas och andra förvaltares arbete med allt från leder och rastplatser till toaletter och eldstäder. Under 2020 gjordes många insatser för att underlätta friluftslivet runt om i hela Sverige.

Läs hela nyheten här