Nyheter: Årets forskningssatsningar för miljön

Bekämpning av blomsterlupin, kostnadseffektiva klimatåtgärder inom transportsektorn, och spridning av metylkvicksilver från sediment. Det är ämnena för några av de nya forskningsprojekt som får pengar från Naturvårdsverkets senaste utlysning.

Läs hela nyheten här