Nyheter: Almpopulationens framtid på Gotland

Kan Gotlands almbestånd klara sig långsiktigt trots almsjukan? Den frågan försöker en ny rapport beställd av länsstyrelsen finna svaret på. Rapporten har tagits fram som kunskapsstöd för att Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska kunna ta mer långsiktiga beslut om åtgärder kopplade till almsjuka på Gotland.

Läs hela nyheten här