Nyheter: 70 000 hektar säkrade som naturreservat och bättre förutsättningar för flera hotade arter 2019

Ytterligare 70 000 hektar säkrade som naturreservat, flerdubbling av antalet humlepälsbin och nära 1 200 arbetstillfällen. Det är några av resultaten i den redovisning av 2019 års arbete med värdefull natur som Naturvårdsverket redovisar till regeringen.

Läs hela nyheten här