Nyheter: 4 miljoner till inventering av granbarkborrar

För att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden fördelar Naturvårdsverket 4 miljoner kronor till tolv länsstyrelser. Bidragen skall användas till inventeringar av barkborreangrepp och deras omfattning under 2020.

Läs hela nyheten här