Nyheter: 37 miljoner i lokala naturvårdsbidrag för att återskapa våtmarksmiljöer

Våtmarker bidrar med sin vattenhållande förmåga till bildandet av grundvatten och mildrar effekterna av torka och översvämningar. Naturvårdsverket betalar i år ut 37 miljoner kronor för restaurering och nyanläggning av våtmarker

Läs hela nyheten här